ԳՅՈՒՄՐՈՒ N 30 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ
Հայաստանի Հանրապետություն, Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի, փողոց Շչեդրին 7
ՃԱՆԱՉԵԼ ԶԻՄԱՍՏՈՒԹԻՈՒՆ ԵՎ ԶԽՐԱՏ, ԻՄԱՆԱԼ ԶԲԱՆՍ ՀԱՆՃԱՐՈՅ
 
Բյուջեի եկամուտների և ծախսերի կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն
 
Տարեկան 
բյուջեի նախագիծ
 
Կազմակերպության տարեկան նախահաշիվ
 
Ներառական 2016
Հանրակրթական 2016
Հաշվետվություն ներառական
Հաշվետվություն հանրակրթական
Դրամական միջոցների հոսքեր
Ծրագրային ցուցանիշներ
Փաստացի ցուցանիշների շեղումներ
Հանրակրթություն II եռամսյակ
Ներառական II եռամսյակ
Հաշվետվություն հանրակրթ. II եռամ.
Հաշվետվություն ներառ. II եռամսյակ
Փաստ. ցուց. շեղումներ II եռամ
Դրամ. միջոցների հոսքեր II եռամս.
Դեբիտոր. կրեդիտոր. պարտքեր
Հանրակրթություն III եռամսյակ
Ներառական III եռամսյակ
Փաստ. ցուց. շեղումներ III եռամ
Դրամ. միջոցների հոսքեր III եռամս.
Դեբիտոր. կրեդ. պարտքեր III եռամ.
Հանրակրթություն IV եռամսյակ
Ներառական IV եռամսյակ
Հանրակրթություն տարեկան
Ներառական տարեկան
2018թ. բյուջեի նախնական տարբ.
2018թ. բյուջեի նախն. փոփոխ.տարբ.
Հանրակրթություն I եռամսյակ-2018
Ներառական I եռամսյակ - 2018
Դպրոցին հատկացված լիցենզիա
Աշակերտների ընդունելություն
Հանր. դպրոցի II եռամս. 2018
Ներառական II եռամսյակ 2018
Հանր. դպրոցի III եռամս. 2018
Ներառական III եռամսյակ 2018
Հանր. դպրոցի IV եռամս. 2018
Ներառական IV եռամսյակ 2018
Հանրակրթություն տարեկան 2018
Ներառական տարեկան 2018
Հանրակրթություն I եռամսյակ-2019
Ներառական I եռամսյակ - 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
Կոլեգիալ կառավարման մարմին
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Հայաստանի Հանրապետություն,
Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի, 
Շչեդրինի 7
Հեռախոս + 374 312 31072

Կայքի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Գյումրու N 30 դպրոցին կրկնօրինակելու կամ արտատպելու դեպքում կտուգանվեք ըստ համապատասխան օրենքի ուժով:

 

Գյումրու N 30 հիմնական դպրոց © 2016 Հեղինակային բոլոր իրավունքները պաշտպանված են